Menneskesentrerte organisasjoner – ISO 27501

Standard for menneskesentrerte organisasjoner, NS-EN ISO 27501, gir veiledning til ledere om hvordan de kan oppnå en menneskesentrert tilnærming i sin organisasjon.

NS-EN ISO 27501:2019 er en del av standardserien fra ISO «The human-centred organization». Standardene veileder organisasjoner i å tenke nytt rundt tilrettelegging av arbeidsplasser og bygger opp et bilde av den menneskesentrerte organisasjonen, hvor ergonomi og menneskelig påvirkning står i fokus.

Standardene beskriver blant annet:

  • betydningen av å være en menneskesentrert organisasjon
  • hvilke fordeler det har å tenke menneskesentrert
  • ansvarsrollen som organisasjon overfor de menneskesentrerte faktorene
  • veien fra tilnærming til en del av arbeidshverdagen

De to ISO-standardene som er utgitt:

  • NS-EN ISO 27500:2017 beskriver de generelle prinsippene og gevinstene det kan gi å være en menneskesentrert organisasjon. Standarden er spesielt rettet mot styremedlemmer eller andre beslutningstakere.
  • NS-EN ISO 27501:2019 gir veiledning til ledere om hvordan de kan oppnå en menneskesentrert tilnærming i sin organisasjon. Standarden kan benyttes både av private virksomheter og offentlige aktører, store som små.

Begge standardene er utviklet av ISO/TC 159 Ergonomics som Standard Norge speiler via SN/K 143 Ergonomi.

NS-EN ISO 27500

Se alle produkter

NS-EN ISO 27501

Se alle produkter