Hvordan skaffe deg ISO 45001?

Standarden hjelper organisasjoner med å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen.

Puslespill merket arbeidsmiljø, ansatte, helse og sikkerhet, risiko, hendelser, forbedring, lederskap

ISO 45001 kan brukes av alle organisasjoner, uansett størrelse, type virksomhet eller hva organisasjonen jobber med. Standarden er utviklet for å kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser og er bygd opp etter tilsvarende struktur som andre ledelsessystemstandarder, for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 14001 (miljøledelse).

Hjelp med implementering

Trenger du hjelp til bruk og implementering av ISO 45001 eller skal bedriften sertifiseres? Våre rådgivere har solid erfaring innen anvendelse og sertifisering.

Les mer om rådgiving i ISO 45001

Hvordan kjøpe standarden

Les hvordan du kjøper standarden

Les hvordan du kan skaffe deg abonnement på standarder

ISO 45001 finnes både på engelsk og norsk.

Kurs

Vi holder kurs i ISO 45001 og andre relaterte standarder:

Se flere kurs i ledelsessystemer på våre kurssider

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Lær hvordan du kan bruke ISO 45001 til praktisk ledelse av arbeidsmiljøet, noe som er viktig både for etterlevelse av lovverket, og for å skape en trivelig arbeidsplass. Du får også en innføring i hvordan bygge opp et praktisk styringssystem for arbeidsmiljø, metoder for risikoanalyse med mer.

Les mer og meld deg på