Ledelsessystemer for psykososialt arbeidsmiljø – ISO 45003

ISO 45003 hjelper virksomheter å forebygge, oppdage og håndtere negative psykososiale forhold, som en del av et ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Utslitt mann foran en laptop
Foto: iStock

NS-ISO 45003 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – Psykososialt arbeidsmiljø – Retningslinjer for styring av psykososiale risikoer, tar for seg de mange områdene som kan påvirke en arbeidstakers psykiske helse, som for eksempel ineffektiv kommunikasjon, overdrevet press, dårlig lederskap og organisasjonskultur.

Bidrar til god psykisk og fysisk helse

ISO 45003 gir eksempler på psykososiale farer som kan oppstå fra sosiale og organisatoriske faktorer, arbeidsmiljøet, utstyr og farlige oppgaver, i tillegg til en rekke risikoreduserende tiltak som kan brukes til å eliminere farer eller minimere tilknyttede risikoer.

Standarden inneholder informasjon om hva organisasjonen bør ta hensyn til for å:

  • øke bevisstheten om psykososiale risikoer
  • utvikle kompetanse i å styre psykososiale risikoer
  • støtte rehabilitering av berørte arbeidstakere og få dem tilbake i arbeid
  • forberede til og respondere på nødssituasjoner

Psykososiale risikoer påvirker både psykisk helse, fysisk helse, sikkerhet og velvære på arbeidsplassen, og ISO 45003 omhandler alle disse aspektene. Psykososiale risikoer er også knyttet til økonomiske kostnader for organisasjoner og for samfunnet.

Risikoer ved dårlig psykososialt arbeidsmiljø

Dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan føre til dårlig helse i tillegg til redusert tilfredshet, forpliktelse og produktivitet på jobb. Selv om en rekke faktorer kan påvirke psykososiale risikoer hos den enkelte arbeidstaker, spiller arbeidsplassen en betydelig rolle i å eliminere farer eller minimere risikoer. For virksomheten kan virkningene av negative psykososiale forhold medføre økte kostnader på grunn av for eksempel skade, fravær, utskifting av arbeidstakere, redusert produktivitet eller tvister på arbeidsplassen, i tillegg til at det kan skade omdømmet til virksomheten.

Effektiv styring av psykososiale risikoer kan føre til fordeler som større engasjement og jobbtilfredshet hos arbeidstakerne, forbedret produktivitet og økt innovasjon og bærekraft i organisasjonen. ISO 45003 er et godt verktøy for å oppnå disse fordelene.

Kan brukes av alle typer virksomheter

Standarden supplerer kravene i NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø – Krav og veiledning, men kan også brukes som en selvstendig veiledning for virksomheter som vil ta tak sitt psykososiale arbeidsmiljø. ISO 45003 kan anvendes av alle organisasjoner av alle størrelser og i alle sektorer, for utvikling, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av trygge og helsefremmende arbeidsplasser.

NS-ISO 45003

Se alle produkter