Tilkomstteknikk – NS 9600

Arbeid i høyden er en del av mange arbeidstakeres hverdag innenfor flere bransjer og virksomheter. I Norge jobber ansatte høyt til værs både i olje-, kraft- og byggeindustrien. Det samme gjelder Forsvaret, Jernbaneverket og Luftambulansen.

Arbeid i tau utenpå en høy bygning

Standardserien NS 9600 for tilkomstteknikk finnes i seks deler. Standardene skal bidra til å hindre og forebygge uønskede hendelser gjennom et system for opplæring og sertifisering av personell, opplæringsvirksomheter og virksomheter som utfører arbeid med taumetoder.

Bruk av taumetoder/tilkomstteknikk kan føre til både bedre sikkerhet, økonomi og faglig kvalitet enn for eksempel bruk av stillas og kraner alene. Ikke minst når det gjelder jobber som inspeksjon og rigging av løfteredskap har arbeid i tau helt klare fordeler. Ofte brukes taumetoder i kombinasjon med andre metoder som for eksempel ved bygging/riving av stillas eller i kombinasjon med ulike enkle plattformer.

Tilkomstteknikk gir også langt færre ulykker og hendelser enn andre metoder for arbeid i høyden. Metoden stiller imidlertid større krav til sikkerhetsrutiner.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Jens Gran.

Les også om NS 9610 Fallsikring

NS 9600

Se alle produkter