Sikring av verktøy i høyden – NS 9611

NS 9611 beskriver krav til utforming, styrke og testing for sikringskomponenter som brukes til å sikre verktøy mot fall til lavere nivå ved arbeid i høyden.

En henger utfor en bygning med sikkerhetsutstyr
Foto: ShutterStock

Fallende gjenstander ved arbeid i høyden inngår ofte i statistikk over ulykker i arbeidslivet. Derfor stilles det krav om at man skal sikre verktøy man bruker i høyden. Det finnes en rekke produkter og løsninger for sikring av verktøy i dag, men dette området er ikke regulert av regelverk eller myndighetskrav.

NS 9611 beskriver krav til, og utforming av, sikring av verktøy for bruk ved arbeid i høyden, samt prøvingskrav. Standarden gjelder ikke fastmontert utstyr og dekker ikke bruk og opplæring i bruk av utstyret.

Standarden er laget for alle produsenter og operatører av verktøy som benyttes ved arbeid i høyden. Litteraturlisten angir standarder, normer, lover, forskrifter og annen litteratur som kan være relevant i forbindelse med bruken av standarden.

NS 9611

Se alle produkter