Stillaser – opplæring, montering og bruk

De fleste uønskede hendelser og ulykker skyldes forhold rundt montering og bruk av stillaser. NS 9700 stiller krav til opplæring, montering, bruk og sertifisering av montører.

Opplæring, montering og bruk

NS 9700-1 inneholder et modulbasert opplæringssystem der det stilles krav til opplæring og kompetanse for personell som skal arbeide på eller med stillaser, f.eks. montører/ stillasbyggere, kontrollører eller brukere.

Den beskriver krav for montering og demontering av stillas og inndekkede konstruksjoner (tak-over-tak), samt krav til prosjektering, kontroll, rapportering, dokumentasjon, vedlikehold og skilting.

Standarden er et hjelpemiddel for at både leverandører, stillasmontører, kunder, brukere og øvrige aktører til enhver tid skal kunne være trygge på at et stillas er sikkert å bruke, og dermed skape en tryggere hverdag for alle som er avhengige av stillas som arbeidsverktøy.

Opplæringssystemet danner grunnlaget for sertifiseringsordningen for stillasbyggere som er beskrevet i NS 9700-2.

Sertifisering av stillasmontører

NS 9700-2 beskriver krav for sertifisering av stillasmontører. Standarden stiller krav til kandidaten som skal sertifiseres, samt til opplæringsvirksomhet som skal gi opplæring som leder frem til sertifisering.

Standarden gir en klar oversikt over de krav som må tilfredsstilles i forbindelse med sertifisering av stillasmontører, og er et særlig godt hjelpemiddel for ulike aktører i opplæringsvirksomheter, sertifiseringsorgan og kandidater til sertifisering.

NS 9700-1 og -2

Se alle produkter