Arbeidsmiljø og HMS

Her finner du informasjon om standarder for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

ISO 45001 og 45003

ISO 45001 er en internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø.  Standarden erstattet britiske OHSAS 18001, som har vært mye brukt i Norge.

ISO 45003 gir veiledning om håndtering av psykososiale risikoer og fremme trivsel på jobben som en del av et ledelsessystem for helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Standarden er basert på ISO 45001.

Les mer om ISO 45001

Les mer om ISO 45003

Tilkomstteknikk og fallsikring

Arbeid i høyden er en del av mange arbeidstakeres hverdag innenfor flere bransjer og virksomheter. 

Standardserien NS 9600 skal bidra til å hindre og forebygge uønskede hendelser gjennom et system for opplæring og sertifisering av personell, opplæringsvirksomheter og virksomheter som utfører arbeid med taumetoder.

NS 9610 spesifiserer krav til opplæring i og valg, bruk og kontroll av fallsikringsutstyr og utstyr for redning ved arbeid i høyden.

Les mer NS 9600 for tilkomstteknikk

Les mer om NS 9610 for fallsikring

Maskinsikkerhet

For å unngå at maskiner påfører mennesker skade eller død har vi utarbeidet en rekke standarder som skal veilede konstruktører, importører og myndighetene om funksjonskrav og hvordan disse kan oppfylles.  

Les mer om standarder for maskinsikkerhet

Relevante standarder

Se alle produkter

NS-ISO 45003

Se alle produkter

NS 9610

Se alle produkter

NS 9600

Se alle produkter

NS-EN ISO 12100

Se alle produkter

NEK EN 60204-1

Se alle produkter

Kurs i ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Lær hvordan du kan bruke ISO 45001 til praktisk ledelse av arbeidsmiljøet, noe som er viktig både for etterlevelse av lovverket, og for å skape en trivelig arbeidsplass. Du får også en innføring i hvordan bygge opp et praktisk styringssystem for arbeidsmiljø, metoder for risikoanalyse med mer.

Les mer og meld deg på