NHS C19: Smittevernveiledninger for ulike bransjer

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv.

Veiledningene er bygget på covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid 19 (NHS C19). Les mer om NHS C19. 
 
Det er utarbeidet egne veiledninger for følgende områder:
 

I tillegg har vi utviklet en generell smittevernveiledning som kan brukes av virksomheter i alle næringer.
 
 

Kontaktpersoner

Klargjøring av opphavsrettslig vern knyttet til Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19

Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19 er i likhet med standarder opphavsrettslig beskyttet. Det innebærer at innhold i disse ikke kan benyttes til kommersiell bruk uten at det inngås en avtale om gjengivelse med Standard Online AS. 
 
Imidlertid åpnes det opp for kopiering, utskrift og publisering på internett og/eller et intranett.
 
Les mer