NHS C19005: Smittevernveiledning for bilbransjen

Veiledningen spesifiserer smittevernsrutiner for virksomheter i bilbransjen. Den er utviklet i samarbeid med Norges bilbransjeforbund.

Veiledningen beskriver smitteverntiltak for blant annet kundemottak, verksted og salgshall. Den er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19).

Last ned smittevernveiledning for bilbransjen

Last ned generelle smitteverntiltak