NHS C19011: Smittevernveiledning for vare- og handelsmesser

Veiledningen angir smitteverntiltak for varemesser, handelsmesser og fagmesser.

Veiledningen er utarbeidet i samarbeid med Bransjegruppen for store innendørs arrangementer og Sponsor- og Eventforeningen, og følgende virksomheter har deltatt i arbeidet: Bygg Reis Deg AS, Compass Fairs AS og Norges Varemesse AS.
 
Veiledningen er også tilgjengelig i engelsk utgave.
 
Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19) og blir oppdatert ved behov.
 
English
You can download the English version at the bottom of the page.

Last ned smittevernveiledning for messer

Last ned generelle smitteverntiltak