NHS C19012: Smittevernveiledning for konferanser og kongresser

Veiledningen angir smitteverntiltak for konferanser og kongresser. Den er utarbeidet i samarbeid med Bransjegruppen for store innendørs arrangementer.

Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19). NHS C19012 er tilgjengelig på norsk og engelsk.
 
NHS C19012 is available in Norwegian and English. 

Last ned smittevernveiledning for konferanser

Last ned generelle smitteverntiltak