NHS C19013: Smittevernveiledning for fornøyelsesparker

Veiledningen angir smitteverntiltak og -rutiner for fornøyelsesparker. Den er utviklet i samarbeid med Hunderfossen Eventyrpark, Kongeparken, Tusenfryd, Bø Sommarland og Kristiansand Dyrepark.

Dokumentet angir smitteverntiltak og smittevernrutiner for store og tilrettelagte fornøyelsesparker som har adgangskontroll, og hvor gjestene i hovedsak ferdes utendørs på et avgrenset område med god plass mellom gjestene. Parker hvor all aktivitet i hovedsak foregår innendørs eller som er rene dyreparker, omfattes ikke av denne veilederen. 
 
Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19) og blir oppdatert ved behov.

Last ned smittevernveiledning for fornøyelsesparker

Last ned generelle smitteverntiltak