NHS C19009: Smittevernveiledning for serveringsbransjen

Veiledningen angir smitteverntiltak for serveringsbransjen og er utviklet i samarbeid med Virke.

Smittevernveiledningen beskriver smitteverntiltak for forsvarlig drift av serveringsbransjen. Den tar blant annet for seg tiltak for å unngå trengsel og redusere antall felles kontaktpunkter.
 
Representanter for følgende serveringssteder har deltatt i utviklingen av veiledningen: IKEA-restaurantene, Domino’s og Skagstindgruppen, som eier flere serveringssteder i Oslo, blant annet Smelteverket og Pokalen.
 
Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19).

Last ned smittevernveiledning for serveringsbransjen

Last ned generelle smitteverntiltak