NHS C19007: Smittevernveiledning for kjøpesentre og annen næringseiendom

Veiledningen angir smitteverntiltak og -rutiner for kjøpesentre og annen næringseiendom.

Veiledningen er utviklet i samarbeid med Norsk Eiendom, Olav Thon Gruppen, OBOS og KLP Eiendom AS. Den angir smitteverntiltak og -rutiner for fellesområder som lekeområder, kundetoaletter, rulletrapper og parkeringsanlegg. Tiltak i den enkelte butikk er beskrevet i en egen smittevernveiledning for detaljhandelen.
 
Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19) og blir oppdatert ved behov.

Last ned smittevernveiledning for kjøpesentre

Last ned generelle smitteverntiltak