NHS C19001: Smittevernveiledning for bygge- og anleggsplasser

Veiledningen er laget i samarbeid med Byggenæringens landsforening (BNL) og er tilgjengelig på flere språk.

Smittevernveiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og -rutiner. Den er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid 19 (NHS C19).
 
NHS C19001 er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk og litauisk. Last ned smittevernveiledning for bygge- og anleggsplasser, NHS C19001, på ønsket språk i listen nederst på siden.
 
English
You can download NHS C19001 for building and construction sites in Norwegian, English, Polish, and Lithuanian in the list at the bottom of the page.
 
Polskim
Dokument NHS C19001 dla branży budowlanej w języku norweskim, angielskim, polskim i litewskim, można pobrać z listy znajdującej się niżej na stronie.
 
Lituvių
Dokumentą NHS C19001 dėl infekcijų kontrolės statybvietėse galite atsisiųsti norvegų, anglų, lenkų ir lietuvių kalbomis iš toliau pateikto sąrašo.
 
 

Last ned smittevernveiledning for bygge- og anleggsplasser

Last ned generelle smitteverntiltak