NHS C19006: Smittevernveiledning for detaljhandelen

Veiledningen angir smittevernrutiner for virksomheter innenfor detaljhandel.

Smittevernveiledningen er utarbeidet av Standard Norge i samarbeid med Virke og NHO Handel og Service.
 
Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19). 
 

Last ned smittevernveiledning for detaljhandelen

Last ned generelle smitteverntiltak