NHS C19000: Generelle smitteverntiltak

Veiledningen angir generelle smitteverntiltak for forsvarlig drift av alle typer næringer.

Den er bygget på covid-19-forskriften og utarbeidet av Standard Norge. I tillegg til denne veiledningen er det utarbeidet bransjespesifikke smittevernveiledninger for en rekke bransjer. Denne generelle smittevernveiledningen og de bransjespesifikke smittevernveiledningene kan brukes i kombinasjon.

Last ned generelle smitteverntiltak