NHS C19008: Smittevernveiledning for treningssentre

Veiledningen angir smitteverntiltak og -rutiner for treningssentre. Den ble sist oppdatert 8. desember 2021.

Smittevernveiledningen er utviklet i samarbeid med Virke Trening og NHO Service og Handel. Representanter for 3T-Treningssenter, EVO, Sense Trening & Helse, Sprek Trening, Skullerud Sport Senter og Sterk Helse og Trening har deltatt i arbeidet.
 
Veiledningen tar for seg blant annet generelle tiltak for renhold og smittevern for ansatte og gjester, og spesifikke tiltak som å montere pleksiglass, begrense antall deltakere på gruppetrening og kreve at all trening skal bookes på forhånd. Tiltakene er delt inn i tre nivåer som bygger på den lokale smitterisikoen i kommunen hvor senteret ligger.
 
Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19).

Last ned smittevernveiledning for treningssentre

Last ned generelle smitteverntiltak