NHS C19002: Smittevernveiledning for konsertarrangører

Veiledningen er utviklet i samarbeid med Norske Konsertarrangører.

Veiledningen tar for seg blant annet billettkontroll, rigging, bruk av instrumenter, og avstand mellom artister og publikum. Den er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19) og blir oppdatert ved behov.

Last ned smittevernveiledning for konsertarrangører

Last ned generelle smitteverntiltak