NHS C19014: Smittevernveiledning for ekspedisjonscruise

Veiledningen angir smitteverntiltak og -rutiner for ekspedisjonscruise. Den er utviklet i samarbeid med The Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO).

Dokumentet angir smitteverntiltak og smittevernrutiner for ekspedisjonscruise. Dokumentet er utgitt på engelsk.
 
Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19).
 

NHS C19014: Infection control measures for expedition cruises

The guidance specifies infection control measures and routines for expedition cruises. It has been issued in cooperation with the Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO).
 
The guidance document is based on the Norwegian COVID-19 Regulation. The specifications are in particular aimed at operation in Norwegian waters, including Svalbard, but should also be applicable to expedition cruises in other areas.
 

Last ned smittevernveiledning for ekspedisjonscruise

Last ned generelle smitteverntiltak