NHS C19015: Smittevernveiledning for studioer som tilbyr nærværspraksis

Veiledningen angir smitteverntiltak og smittevernrutiner for studioer som tilbyr nærværspraksis. Den er utviklet av Standard Norge i samarbeid med representanter for bransjen. Veiledningen er sist oppdatert i oktober 2021.

Dokumentet angir smitteverntiltak og smittevernrutiner for studioer som tilbyr nærværspraksis. Dette omfatter yoga, pilates, taiji, qigong og tilsvarende aktiviteter, som kjennetegnes ved bevisst fysisk aktivitet med naturlig avstand og rolige bevegelser med lav intensitet.
 
Veiledningen er bygget på covid-19-forskriften og er en av flere bransjespesifikke smittevernveiledninger Standard Norge har utviklet i samarbeid med bransjene selv. Veiledningene er publisert under navnet Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19).

Last ned smittevernveiledning for studioer med nærværspraksis

Last ned generelle smitteverntiltak