Ledelsessystemer

Ledelsessystemstandarder fra ISO hjelper organisasjoner blant annet med å bli mer effektive, forbedre miljøprestasjonen og levere bedre produkter og tjenester. Standardene gir klare trinn å følge for å nå mål og lager en kultur der alle stadig ser på hva som kan gjøres bedre.

To personer går gjennom en kontrakt
Foto: Standard Norge/Nicolas Tourrenc

Alle standardene er utviklet i en konsensusprosess med deltakelse fra internasjonale eksperter, og bygger på internasjonal forskning, erfaring og beste praksis. Norske eksperter har vært aktive i det internasjonale arbeidet med å utvikle standardene, og Standard Norge har etablert norske speilkomiteer som gir innspill og følger arbeidet slik at standardene er tilpasset norske forhold og ivaretar norske interesser.

Ledelsessystemene er bygget med samme struktur og kan enkelt kombineres med hverandre.

Man kan velge å sertifisere ledelsessystemet sitt eller bare bruke standardene som hjelpemidler uten å gå igjennom en sertifiseringsprosess.

Fungerer for alle

ISO-standardene fungerer for alle typer virksomheter uavhengig av størrelse, hva slags varer eller tjenester man leverer og hvilken bransje eller sektor man opererer i. De gir metoder for systematisk ledelse, og målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egne prestasjoner på sentrale områder. Dette skjer ved at både ansatte og ledere er oppmerksomme og forpliktet til å forbedre hvordan organisasjonen fungerer.

Ved å bygge opp et ledelsessystem basert på ledelsessystemstandardene fra ISO vil man kunne oppnå:

  • Mer effektiv utnyttelse av ressurser
  • Forbedret økonomisk ytelse
  • Forbedret miljøprestasjon
  • Bedre risikostyring
  • Levere bedre tjenester og produkter
  • Økt kundetilfredshet

 

De mest brukte ledelsessystemene

Spire i ørkenlandskap

ISO løfter klima i ledelsessystemstandarder

31 ledelsessystemstandarder har fått to tilføyelser for å ivareta klimaendringsaspekter. TIlføyelsene vil bli inkludert i alle relevante framtidige standarder, men i første omgang kommer de som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.

Kurs i ledelsessystemer

Skaff deg konkurransefortrinn ved å implementere standarder for ledelsessystemer. Vi har et bredt kurstilbud.

Se kursoversikt

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av standarder?

Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne.

Les mer om vår rådgivingstjeneste