Ledelsessystemer

Ledelse er en utfordrende oppgave, og for dagens ledere holder det ikke bare å vise til økonomiske resultater. Nå er det «den tredelte bunnlinjen» som gjelder. God styring baserer seg på prestasjoner både knyttet til økonomi, miljø og arbeidsmiljø og enda mye til. Til det kreves gode styrings- og ledelsesverktøy med fokus på kontinuerlig forbedring. Gjennom de internasjonalt anerkjente standardene i ISO-serien kan man etablere ett ledelsessystem som ivaretar de viktigste styrings- og ledelsesparameterne en virksomhet må forholde seg til.

Asker kommune har gjort det. Det samme har Nettbuss Midt-Norge, St Olavs Hospital, Hydro Høyanger Metallverk, Sporveien og mange andre. Alle har valgt å styre virksomheten etter de to sentrale ISO ledelsessystemstandardene, ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø, og alle har et sertifisert system som bekrefter at de jobber i henhold til standardene.

Noen virksomheter har valgt å basere ledelsessystemet sitt på enda flere standarder. Asker kommune har for eksempel valgt ISO/IEC 27001 for informasjonssikkerhet for å få kontroll på informasjonsressursene sine, Nettbuss Midt-Norge har valgt ISO 39001 for å bidra til økt trafikksikkerhet, Hydro Høyanger Metallverk har valgt ISO 50001 for å lykkes best mulig med energireduksjon og Marine Harvest har valgt ISO 22000 for næringsmiddeltrygghet for å sikre forbrukerne trygg mat.

Norsk Standard basert på internasjonal kunnskap

Med ISO-standardene kan den enkelte virksomhet bygge opp et ledelsessystem basert på internasjonalt vedtatte metoder. Man kan velge å sertifisere ledelsessystemet sitt eller bare bruke standardene som hjelpemidler uten å gå igjennom en sertifiseringsprosess.

Alle standardene er utviklet i en konsensusprosess med deltakelse fra internasjonale eksperter, og bygger på internasjonal forskning, erfaring og beste praksis. Norske eksperter har vært aktive i det internasjonale arbeidet med å utvikle standardene, og Standard Norge har etablert norske speilkomiteer som gir innspill og følger arbeidet slik at standardene er tilpasset norske forhold og ivaretar norske interesser.

Ledelsessystemstandardene er fastsatt som Norsk Standard (NS), og flere er nyttige verktøy for å innfri kravene i den norske internkontrollforskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

Alle standardene utgis av Standard Norge og er til salgs i nettbutikken vår.

Fungerer for alle

ISO-standardene fungerer for alle typer virksomheter uavhengig av størrelse, hva slags varer eller tjenester man leverer og hvilken bransje eller sektor man opererer i. De gir metoder for systematisk styring, og målet er å oppnå kontinuerlig forbedring av egne prestasjoner på sentrale områder.

Ved å bygge opp et ledelsessystem basert på ledelsessystemstandardene fra ISO vil man kunne oppnå:

  • Mer effektiv utnyttelse av ressurser
  • Bedre risikostyring
  • Økt kundetilfredshet

De mest populære ledelsessystemstandardene

 

Spire i ørkenlandskap

ISO løfter klima i ledelsessystemstandarder

31 ledelsessystemstandarder har fått to tilføyelser for å ivareta klimaendringsaspekter. TIlføyelsene vil bli inkludert i alle relevante framtidige standarder, men i første omgang kommer de som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.

Kurs i ledelsessystemer

Skaff deg konkurransefortrinn ved å implementere standarder for ledelsessystemer. Vi har et bredt kurstilbud.

Se kursoversikt

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av standarder?

Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne.

Les mer om vår rådgivingstjeneste