Ledelsessystemer for varsling – NS-ISO 37002

NS-ISO 37002 omhandler intern varsling i en organisasjon og gir veiledning for implementering, administrasjon, evaluering, vedlikehold og forbedring av et slikt styringssystem.

Varsling går ut på å rapportere mistanke internt om kritikkverdige forhold eller risiko for kritikkverdige forhold. Ved å ha et slikt system, vil organisasjoner være bedre rustet for å avdekke kritikkverdige forhold på et tidlig tidspunkt.

Skaper et system for åpenhet

Ved å ha et styringssystem for varsling om kritikkverdige eller ulovlige forhold på arbeidsplassen, vil ansatte føle seg tryggere på at deres rapportering ikke vil gi konsekvenser for dem selv. Potensielle problemer vil dermed kunne avdekkes på et tidlig tidspunkt, og til og med forhindre at kritikkverdige forhold oppstår.

Organisasjoner er i stadig større grad opptatt av å innføre eller forbedre interne varslingspolicyer og -prosesser for å oppfylle forskrifter eller på frivillig grunnlag. Dette dokumentet gir veiledning til organisasjoner for å etablere, implementere, vedlikeholde og forbedre et ledelsessystem for varsling, som skal gi følgende resultater:

  • oppmuntre til og fremme rapportering av kritikkverdige forhold
  • støtte og beskytte varslere og andre involverte interesseparter
  • sikre at rapporter om kritikkverdige forhold behandles på en korrekt måte i rett tid
  • forbedre organisasjonskultur og -styring
  • redusere risikoer for kritikkverdige forhold

Fordeler ved bruk av NS-ISO 37002

Dette oppmuntrer ansatte og legger til rette for rapportering av forseelser og gir beskyttelse for varslerne og andre involverte parter, for eksempel en fornærmet tredjepart.

Standarden sikrer at rapporter om feil blir behandlet på en riktig måte og til rett tid. Den bidrar til forbedring av organisasjonskultur og styring, og vil redusere risikoen for at virksomheten er involvert i kritikkverdige forhold i fremtiden.

Fordeler et godt varslingssystem gir er å

  • gjøre det mulig for organisasjonen å identifisere og ta tak i kritikkverdige forhold så tidlig som mulig
  • bidra til å forhindre eller redusere tap av aktiva og til å gjenvinne tapte aktiva
  • sikre samsvar med organisasjonens policyer, prosedyrer og juridiske og samfunnsmessige forpliktelser
  • tiltrekke seg og beholde personale som forplikter seg til organisasjonens verdier og kultur
  • vise sunn, etisk styringspraksis overfor samfunn, markeder, regulerende myndigheter, eiere og andre interesseparter

Relevante standarder

Se alle produkter