ISO 56002 Ledelsessystem for innovasjon

ISO 56002 gir veiledning om etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for innovasjon.

Denne standarden beskriver ikke i detalj aktiviteter i organisasjonen, men gjør snarere tilgjengelig veiledning på et generelt nivå. Den pålegger ingen krav til eller spesifikke verktøy eller metoder for innovasjonsaktiviteter.

ISO 56002 kan være til hjelp for:

  • Organisasjoner som implementerer et ledelsessystem for innovasjon, eller gjennomfører evaluering av innovasjonsledelse
  • Organisasjoner som trenger å forbedre sin evne til å lede innovasjonsaktiviteter på en virkningsfull måte
  • Brukere, kunder og andre relevante interessenter (for eksempel leverandører, partnere, finansieringsinstitusjoner, investorer, universiteter og offentlige myndigheter) som søker tiltro til en organisasjons innovasjonsevne
  • Organisasjoner og interessenter som søker å forbedre kommunikasjonen gjennom en felles forståelse av terminologien som brukes innenfor innovasjonsledelse
  • Tilbydere av opplæring i, vurdering av eller rådgiving i innovasjonsledelse og ledelsessystemer for innovasjon
  • Utviklere av standarder for innovasjonsledelse og andre relevante standarder

Standarden er fastsatt som Norsk Standard og er en del av ISO 56000-serien. Standardens fulle navn er NS-EN ISO 56002 Innovasjonsledelse — Ledelsessystem for innovasjon — Veiledning, og er oversatt til norsk.

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i NS-EN ISO 56002 Innovasjonsledelse

Bedrifter som lykkes over tid med innovasjoner, har ofte god orden og struktur. På dette kurset lærer du å bruke ISO 56002 slik at du får mest mulig ut av innovasjonsprosjektene dine.

Les mer og meld deg på

Seminar om kunstig intelligens

15. mai ønsker vi å samle eksperter, beslutningstakere og andre interesserte for å dele innsikt, ideer og beste praksis, og diskutere alt fra sikkerhet og personvern til innovasjonsmuligheter og forbrukerrettigheter.

Les mer og meld deg på