Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet – ISO 22000

Standarden NS-EN ISO 22000 Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet - Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden angir krav til hvordan et ledelsessystem for mattrygghet skal bygges opp og hvilke elementer man må ta hensyn for å sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren.

Baguette skiver med tomat og ruccola på en tallerken
Foto: Pixabay

Standarden angir krav til et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet (FSMS) som skal gjøre det mulig for en organisasjon som er direkte eller indirekte involvert i næringsmiddelkjeden, å:

  • planlegge, implementere, drive, vedlikeholde og oppdatere et FSMS som gir trygge produkter og tjenester, i samsvar med deres tiltenkte bruk;
  • vise samsvar med gjeldende krav til næringsmiddeltrygghet i lover og forskrifter;
  • evaluere og vurdere krav til næringsmiddeltrygghet som kunder har avtalt seg imellom, og vise samsvar med dem;
  • kommunisere emner som gjelder næringsmiddeltrygghet, til interesseparter i næringsmiddelkjeden på en virkningsfull måte;
  • sikre at organisasjonen oppfyller sin uttalte policy for næringsmiddeltrygghet;
  • vise samsvar til relevante interesseparter;
  • søke sertifisering eller registrering av sitt FSMS hos en ekstern organisasjon eller utarbeide en egenvurdering eller egenerklæring om samsvar med dette dokumentet.

Alle krav i dette dokumentet er generiske og beregnet på å brukes av alle organisasjoner i næringsmiddelkjeden, uansett størrelse og kompleksitet. Organisasjoner som er direkte eller indirekte involvert, omfatter, men er ikke begrenset til, næringsmiddelprodusenter, dyrefôrprodusenter, de som høster ville planter og dyr, bønder, bestanddelprodusenter, næringsmiddelprodusenter, næringsmiddelforhandlere og organisasjoner som tilbyr næringsmiddeltjenester, cateringtjenester, rengjørings- og saneringstjenester, transport-, lager- og distribusjonstjenester, leverandører av utstyr, rengjørings- og desinfeksjonsmidler, emballasjematerialer og andre materialer som er i kontakt med næringsmidler.

Dette dokumentet gjør det mulig for enhver organisasjon, inklusive små og/eller mindre utviklede organisasjoner (for eksempel et småbruk, en liten emballasje- og transportbedrift, en liten forhandler eller et lite serveringssted), å implementere eksternt utviklede elementer i sitt FSMS.

Interne og/eller eksterne ressurser kan brukes for å oppfylle kravene i dette dokumentet.

Relevante standarder

Se alle produkter

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av ISO 22000?

Sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren med ISO 22000. Våre rådgivere kan bidra med kapasitet, erfaring og kunnskap, enten det gjelder oppbygging og implementering av ledelsessystemet, bistand i en sertifiseringsprosess eller internrevisjon.

Les mer om vår rådgivingstjeneste