Kvalitetsledelse i olje- og gassektoren – ISO 29001

NS-EN ISO 29001 Petroleumsindustri, petrokjemisk industri og naturgassindustri – Sektorspesifikt ledelsessystem for kvalitet – Krav til leverandører av produkter og tjenester, er et kvalitetsstyringssystem som er basert på ISO 9001.

Olje og gassraffeneri sett ovenifra
Foto: iStock

ISO 29001 bygger på ISO 9001 og har i tillegg ytterligere krav og veiledninger som er tilpasset olje- og gassindustrien. Standarden har også en risikobasert tilnærming til måten organisasjoner spesifiserer og iverksetter krav til kvalitetsstyringssystemer i sektoren.

Tilpasset olje- og gassektoren

NS-EN ISO 29001 har adoptert NS-EN ISO 9001:2015 fullt ut og gir ytterligere krav og veiledning som er nyttig for olje- og gassektoren:

 • Implementering av sektorens beste praksis med verifiserbare krav og veiledning, for å sikre implementering av en konsistent prosesstilnærming (PDCA).
 • Sikrer at prosesser systematisk identifiserer organisatoriske og spesifikke produkt- og tjenesterisikoer som forsikrer sikkerhet, pålitelighet og ytelse. Der risikonivåene er akseptable eller tålelige – unngå å innføre unødvendig kompleksitet. Der et risikonivå ikke er akseptabelt eller tålelig – integrer risikostyringsprosessen for å:
  - fjerne/endre/redusere risiko
  - sikre at relevante parter forstår deres ansvar for å håndtere risiko
 • Tillater alternativer for risikobaserte forsikrings- og verifiseringsprogrammer
 • Et tillegg omhandler samsvarsvurdering for å gjøre det mulig for kunder å velge verifiseringsengasjement, og for organisasjoner å identifisere verifikasjonskravene deres for eksternt leverte prosesser, produkter og tjenester. Dette vedlegget inneholder en rekke eksempler på matriser for individuelle produkt-/tjenestekategorier, og inneholder detaljerte verifikasjonskrav mot identifiserte risikokategorier basert på prinsippene etablert i ISO/TR 13881:2000.
 • Tilby alternativer (datablad) for å minimere behovet for organisasjoner å utstede spesifikke kvalitetskravdokumenter hver gang de inngår kontrakt for produkter og tjenester
 • Justere produksjon med IOGP JIP 33 etter standardisering av anskaffelsesspesifikasjoner
 • Å gjenkjenne hvor en organisasjon implementerer en kundegodkjent QMS for produkter og tjenester, som er dekket av en komplementær QMS-standard som sikrer samsvar med en teknisk standard "som API Spec Q1 eller Q2 for oljefeltprodukter og -tjenester", de komplementære QMS-prosessene er akseptert for å oppfylle de relevante kravene i NS-EN ISO 29001

Relevante standarder

Se alle produkter
Spire i ørkenlandskap

ISO løfter klima i ledelsessystemstandarder

31 ledelsessystemstandarder har fått to tilføyelser for å ivareta klimaendringsaspekter. TIlføyelsene vil bli inkludert i alle relevante framtidige standarder, men i første omgang kommer de som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.