Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne

Trenger du bistand og rådgiving i forbindelse med innføring av et ledelsessystem, ISO-sertifisering eller for internrevisjon?

Innleie av en erfaren rådgiver kan være en god investering for bedrifter som ønsker å forbedre sin kvalitet og konkurranseevne, men som kanskje ikke besitter nødvendige ressurser eller kompetanse. En slik investering kan bidra til å øke kundetilfredshet, redusere feil og reklamasjoner, samt øke effektiviteten og lønnsomheten i bedriften.

Godt verktøy er halve jobben

Våre rådgivere kan bidra med kapasitet, erfaring og kunnskap, enten det gjelder oppbygging og implementering av et ledelsessystem, bistand i en sertifiseringsprosess eller internrevisjon.
De gjennomfører analyser, vurderinger og kommer med forslag til løsninger på veien frem til systemet er på plass og før en eventuell ISO-sertifisering.

En eventuell sertifisering krever dokumentasjon av policy, manualer, prosedyrer, risikostyring og kartlegging av prosesser. I de fleste tilfeller foreligger mye av dokumentasjonen allerede, og i så fall vil oppgaven bestå i å rydde, redusere og kanskje forbedre den dokumentasjonen din bedrift allerede har.

Vi har verktøy som forenkler implementeringen av aktuelle standarder i form av maler for kartlegging, utgangspunkt for prosedyrer. En eventuell sertifisering krever identifikasjon av kompetansekrav for de ansatte. Standard Online AS tilbyr en rekke kurs for å møte disse behovene. Kursene kan også skreddersys din organisasjon og holdes internt i bedriften.

Hva inngår i vår rådgivingstjeneste?

Vår modell

Vi starter ofte våre oppdrag med en status- eller gapanalyse som kan identifisere avvik mellom kravene i den aktuelle standarden og bedriftens eksisterende prosesser. Denne analysen kan utføres når som helst og er helt uavhengig av sertifiseringsprosessen.

Våre rådgivere vil i samarbeid med din bedrift utarbeide tidsplaner, kartlegge nøkkelprosesser, bistå med utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter som bidrar til å sikre god planlegging frem til en eventuell sertifisering i aktuelle standarder når det er ønskelig.

Intern revisjon

Implementering av kravene i et ledelsessystem bør måles og dokumenteres ved hjelp av internrevisjon. Hvis din bedrift har behov for slik kompetanse og bistand kan vi bistå med dette.

Sertifisering

Vi tilbyr ikke sertifisering. Hvis bedriften ønsker en sertifisering i relevante standarder utføres dette av et uavhengig sertifiseringsorgan.

Hva inngår i vår rådgivingstjeneste?

Standarder vi tilbyr rådgiving og bistand i

  • ISO 9001 Kvalitetsledelse
  • ISO 14001 Miljø
  • ISO 45001 Arbeidsmiljø
  • ISO 21001 Ledelsessystemer for utdanningsorganisasjoner
  • ISO/IEC 27001 Ledelsessystemer for informasjonssikkerhet
  • ISO 31000 Risikostyring
  • ISO 22000 Ledelsessystemer for næringsmiddeltrygghet
  • NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

Les mer om standardene

 

Rådgiverne

Vi tilbyr alltid rådgivere som har både erfaringen og kompetansen som passer til bedriftens bransje og størrelse, og som har relevante sertifiseringer og utdannelser. Alle våre rådgivere holder seg kontinuerlig oppdatert på eksisterende og nye regelverk, og bistår gjerne med kartlegging og innføring av disse i din bedrift.

God planlegging og løpende dialog med rådgiver vil gjøre veien til innføring av et ledelsessystem eller en sertifisering håndterbar for enhver bedrift, uansett størrelse.

Våre rådgivere

Ingebjørg Sjåstad

Sertifisert revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001 og ISO 45001.
E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

Torill Strand

Revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001 og ISO 22000.
Mange års erfaring med GFSI-anerkjente standarder som FSSC 22000 og BRC Food, CoC-sertifiseringer som MSC CoC, ASC CoC og GLOBALG.A.P. CoC, samt standarder for fôr-, fôringredienser og akvakultur (for eksempel GLOBALG.A.P. CFM / GLOBALG.A.P. IFA / FEMAS).
E-post: tst@standard.no
Telefon: 902 34 300

Ta kontakt for mer informasjon og tilbud på rådgiving. 

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Ta kontakt med oss i dag