Ledelsessystemer for kunnskap – ISO 30401

Den internasjonale standarden NS-ISO 30401 hjelper organisasjoner med å utvikle et ledelsessystem som effektivt fremmer og muliggjør verdiskaping gjennom kunnskap.

For svært mange organisasjoner og virksomheter er kunnskap en av de viktigste verdiene en har. Organisasjonene trenger derfor systemer for å ivareta denne verdien. NS-ISO 30401 viser blant annet hvordan et ledelsessystem for kunnskap kan integreres i organisasjonens øvrige ledelsessystem.

Kunnskap «sitter» i all hovedsak «i» den enkelte medarbeideren. Medarbeideren skal tilegne seg og utvikle kunnskapen. Kunnskapen skal deles og videreføres til andre medarbeidere, blant annet nyansatte. Og kunnskapen skal vedlikeholdes og fornyes. Alt dette forutsetter en kultur, en strategi og en ledelse som fremmer de prosessene som er nødvendige for at kunnskap skal «trives» i organisasjonen.

Et ledelsessystem for kunnskap kan med fordel kombineres i et integrert ledelsessystem, som i tillegg kan omfatte for eksempel styring og ledelse av informasjon, data, menneskelige ressurser, innovasjon, risiko, kvalitet og mangfold.

Samspill med andre standarder

NS-ISO 30401 fungerer både godt alene og sammen med andre HRM-standarder:

  • NS-ISO 30400 Personalledelse – Terminologi. Engelsk terminologi innen HRM.
  • NS-ISO 30408 Personalledelse – Retningslinjer for personalledelse. Beskriver verktøy, prosesser og praksis som skal etableres for å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre effektiv styring av mennesker i organisasjoner.
  • NS-ISO 30414 Personalledelse — Retningslinjer for intern og ekstern rapportering av menneskelig kapital

Relevante standarder

Se alle produkter
Spire i ørkenlandskap

ISO løfter klima i ledelsessystemstandarder

31 ledelsessystemstandarder har fått to tilføyelser for å ivareta klimaendringsaspekter. TIlføyelsene vil bli inkludert i alle relevante framtidige standarder, men i første omgang kommer de som tilleggsdokumenter (Amendment) til de eksisterende standardene.