Ledelsessystemer for samsvar – NS-ISO 37301

NS-ISO 37301 omhandler ledelsessystem for samsvar i en organisasjon og angir krav og gir retningslinjer for etablering, utvikling, implementering, evaluering, vedlikehold og forbedring av et slikt system.

Et effektivt ledelsessystem for samsvar i hele organisasjonen gjør at en organisasjon kan vise sin forpliktelse til å følge relevante lover, oppfylle forskriftskrav, følge bransjestandarder og standarder for organisasjoner, samt standarder for god ledelse og generelt akseptert god praksis, opprettholde gode etiske verdier og oppfylle forventninger i samfunnet.

Samsvar starter med tydelige verdier

En organisasjons tilnærming til samsvar formes av lederskapets bruk av kjerneverdier, generelt akseptert god ledelse og etikk- og samfunnsstandarder. Samsvar i adferden til ansatte avhenger først og fremst av lederskap på alle nivåer og tydelige verdier i en organisasjon, i tillegg til forståelse for og iverksettelse av tiltak for å fremme samsvarsatferd.

Domstoler tar hensyn til en organisasjons forpliktelse til samsvar ved utmåling av straff for overtredelse av relevante lover. Derfor kan forskriftsmessige og juridiske organer også dra nytte av dette dokumentet som referanse.

Bruk av bindende verdier og hensiktsmessig samsvarsledelse kan sikre integritet og forhindre eller minimere manglende samsvar med organisasjonens samsvarsforpliktelser. Integritet og effektivt samsvar er derfor nøkkelelementer i god og grundig ledelse.

Bidrar til samsvarskultur i organisasjonen

Ett av målene med dette dokumentet er å hjelpe organisasjoner med å utvikle og spre en positiv samsvarskultur, tatt i betraktning at en effektiv og solid ledelse av samsvarsrelaterte risikoer bør anses som en mulighet som bør forfølges og tas på grunn av alle fordelene den gir organisasjonen, som å:

  • forbedre forretningsmuligheter og bærekraft
  • beskytte og forbedre en organisasjons omdømme og troverdighet
  • ta hensyn til interesseparters forventninger
  • vise en organisasjons forpliktelse til effektiv og virkningsfull styring av samsvarsrisikoer
  • øke tredjeparters tillit til organisasjonens evne til å oppnå vedvarende framgang
    minimere risikoen for at de medfølgende kostnadene overskrides og omdømmet skades

Relevante standarder

Se alle produkter