Ledelsessystemer for kvalitet – ISO 9001

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet angir kravene til hva et kvalitetsledelsessystem bør inneholde.

Puslespill merket kvalitet, prosesskartlegging, ressurser, risiko, kontroll, lederskap, forbedring

Standarden gir internasjonalt anerkjente metoder for hvordan virksomheter kan styre prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet. 

ISO 9001 er en del av standardserien ISO 9000 som omhandler kvalitetsledelsessystemer. Standardene i serien er generelle og kan brukes av alle typer virksomheter, både store og små. ISO 9001 er bygd opp etter tilsvarende struktur og kan brukes sammen med andre ledelsessystemstandarder, f. eks. ISO 14001 (miljøledelse) og ISO 45001 (arbeidsmiljø).

Hva oppnås med et kvalitetsledelsessystem?

Ved å innføre et kvalitetsledelsessystem får virksomheten:

  • økt oppmerksomhet på kundens krav og forventninger
  • tydeliggjøring av ledelsens forpliktelser
  • styring med interne prosesser
  • hensiktsmessig intern kommunikasjon
  • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
  • større effektivitet
  • grunnlag for å vurdere forbedringer

Leveringsmetoder

  • Trykket og innbundet
  • Som 1 utskrift på egen skriver
  • Nettbasert tilgang: Med et abonnement får du nettbasert tilgang til standarder, søkbare PDFer og du er garantert å alltid ha siste utgave av standardene.

ISO 9001 finnes både på engelsk og norsk.

Bistand til innføring av ISO 9001

Trenger du bistand og rådgiving i forbindelse med innføring av ISO 9001 kvalitetsledelse, veien til sertifisering eller for internrevisjon? Vi tilbyr rådgivningstjenester i ISO 9001.

Faginformasjon

På våre fagsider finner du mer informasjon om ISO 9000-familien og relaterte standarder.

Gå til fagområdet for Kvalitetsledelse – ISO 9000

Kurs

Vi holder kurs i ISO 9001 og andre relaterte standarder.

Se kurs i ledelsessystemer på våre kurssider

Relevante standarder

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter

Kurs i ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet

Kurset gir deg kjennskap til kravene i ISO 9001, hvilke metoder som benyttes for å etterleve disse og hvordan du sikrer god kvalitetsledelse og kontinuerlig forbedring.

Les mer og meld deg på