Fasilitetsstyring (FM)

Fasilitetsstyring (FM) har som mål å bidra til økt trivsel og produktivitet i virksomheten gjennom å koordinere og tilpasse tjenestebehovet ut fra strategien og målene som virksomheten har.

Bygg med solcellepanel og lufteluker
Foto: iStock

Standardene for fasilitetsstyring er nyttige for eiendomsforvaltere, virksomheter som kjøper tjenester til bygg, og leverandører av FM-tjenester. De brukes også av rådgivere og i undervisning i eiendomsforvaltning.

Standardene hjelper virksomheter med å:

  • forbedre kvaliteten av FM-tjenestene
  • forbedre produktivitet, effektiv drift og økt inntjening
  • utvikle motiverende arbeidsmiljø som gir økt trivsel
  • jobbe systematisk for å nå mål i strategien
  • skape en bærekraftig og mer effektiv bruk av ressursene
  • forbedre bedriftens omdømme

FM-familien består av to standard-serier og en standard for arbeidsplassutforming.

NS-EN ISO 41000-serien

Serien består av fem standarder, men flere er under utvikling. I tillegg til ledelsesstandarden NS-EN ISO 41001, også kalt «læreboka i FM», finnes det egne standarder for terminologi (41011), strategiske ressursvalg og utarbeidelse avtaler (41012), utvikling av en FM-strategi (41014), utvikling av en FM-policy (41018) og nøkkelfaktorer (41013).

NS-EN 15221-serien

Serien består av fem standarder for måling av kvalitet (15221-3), taksonomi/klassifisering (15221-4), prosesser (15221-5), måling av areal og volum (15221-6) og benchmarking (15221-7).

NS 6422

Standarden NS 6422 Arbeidsplasser - Prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser er utviklet i Norge. Dokumentet gir veiledning om en prosess for utvikling av kontorarbeidsplasser, og krav til aktiviteter og leveranser.

Standarder for spesifikke tjenester

I tillegg er det utarbeidet egne standarder for spesifikke tjenester som renhold, energi, skjøtsel av grøntanlegg, vakt og sikkerhet, byggdriftstjenester og vedlikehold av heis.

Disse standardene kan inndeles i fire grupper:

  • Anskaffelser
  • Kontrakter
  • Tjenestenivå/ytelse/SLA
  • Måling av resultat/ytelse (PI, Performance Indicator og KPI, Key Performance indicator)

Mer om standarder for ulike FM-tjenester

NS-EN ISO 41001

Se alle produkter

NS-EN ISO 41011

Se alle produkter

NS-EN ISO 41012

Se alle produkter

SN-CEN ISO/TR 41013

Se alle produkter

NS-EN ISO 41014

Se alle produkter

NS-EN ISO 41018

Se alle produkter

NS 6422

Se alle produkter

Standardsamling

Se alle produkter