Kontraktsbestemmelser for manuelle vakt- og sikkerhetstjenester

Standarden har kontraktsbestemmelser som skal brukes i kontrakter mellom oppdragsgivere og leverandører om manuelle vakt- og sikkerhetstjenester.

NS 8434 gir blant annet regler om kontraktsperiode, betaling, krav til utførelse og internkontroll, bruk av underleverandører, vederlagsjustering, opphør og heving av kontrakten.  

Standarden har egne tilleggsbestemmelser for verdihåndtering. I disse særreglene har man blant annet regler om risikoovergangen ved verditransport, regulering av leie av droppsafe, samt egne erstatningsregler. 

Standarden er viktig for blant annet vaktselskaper, eiendomsforvaltere, butikker og banker.

NS 8434 er utarbeidet av en bredt sammensatt komité som har bestått av medlemmer fra NHO Service, DnB NOR, G4S Security Services, HSH, Loomis, NEAS, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Arbeidsmandsforbund, Næringslivets Sikkerhetsråd, Securitas, Vakt Service og Varner-Gruppen. Det er også utarbeidet en egen eBlankett (avtaleblankett) som kan brukes i kontrakter etter NS 8434.

Standard og blankett

Se alle produkter