Nasjonal veiledning for vannbehandling i lukkede energianlegg

Dette dokumentet inneholder veiledning om komplett vannbehandling i lukkede varme- og kjøleanlegg, der hensikten er å minimere risikoen for korrosjon og sikre kostnadseffektiv drift.

Industriingeniørarbeider holder nettbrett og setter parametere for varmesystemet i fabrikkens kjelerom
Foto: iStock

I alle lukkede varme- og kjøleanlegg er vannbehandling avgjørende for å unngå korrosjon og beleggdannelse. Disse problemene kan resultere i økt energiforbruk, driftsproblemer, redusert funksjonalitet og redusert levetid på rør og komponenter.

Dokumentets fulle navn er NS-EN 12828:2012+A1:2014/G1:2023 Veiledning til NS-EN 12828:2012+A1:2014 — Vannbehandling i lukkede energianlegg.

Hvem er veiledningen for?

Veiledningen er primært tiltenkt næringsbygg, men kan også brukes mot andre bygningskategorier.

Den er egnet for bruk av VVS-aktører, rådgivere og entreprenører, byggforvaltere og driftsansvarlige. Veiledningen er frivillig å følge, men den supplerer og henviser til de europeiske og nasjonale standardene NS-EN 12828, NS-EN 17671 og NS-EN 14336.

Veiledningen omfatter

  • teoretisk innføring i prosesser som kan oppstå og medføre korrosjon og beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg
  • oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram, herunder beskrivelser av tilgjengelig metodikk
  • oppfølging av væskekvalitet ved bruk av væskeanalyser
  • innføring i kjemisk og mekanisk rens av lukkede varme- og kjøleanlegg
  • kontrollrutiner

Vannbehandlingsprogram for varme- og kjøleanlegg bør hensyntas ved prosjektering, og etterprøves fra anlegget er satt i drift. Oppfølging av vannbehandlingsprogrammets effekt og anleggets væskekvalitet anses som en kontinuerlig prosess, og bør kontrolleres minimum årlig gjennom hele levetiden til anlegget.

Nasjonal veiledning

Standard Norges komité SN/K 033 for bygningers varme- og kjøleanlegg arbeider for å fremme retningslinjer for vannbehandling i europeiske standarder for lukkede varme- og kjøleanlegg. Som en del av dette arbeidet, vedtok komiteen å utarbeide en norsk veiledning for vannbehandling i varme- og kjøleanlegg.

Veiledning er utarbeidet av en prosjektgruppe med medlemmer fra Kompa AS og Zijdemans Consult AS, med faglige innspill fra IMI Hydronic Engineering, Eptec, Enwa AS, ABK-Qviller AS, Canes, Niprox og Lime Vannteknologi.

Arbeidet er finansiert av Canes AS, ABK Qviller AS, Roth Norge AS, Kompa AS, Norsk Fjernvarme, VVS Norge og Lime Vannteknologi AS.

Relevante standarder

Se alle produkter

NS-EN 14336

Se alle produkter