Dokumentasjon av FDVU

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om bygningens egenskaper. Hva som skal dokumenteres finner du svaret på i NS 3456.

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon), som er standardens fulle navn, angir prinsipper for FDVU-dokumentasjon som skal gjøres tilgjengelig for eier av en bygning med tilhørende uteområder, slik at eier er i stand til å etablere rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold.

Med denne standarden får derfor bygningseier grunnlag for å etablere rutiner for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i hele byggets levetid.

Standarden beskriver hva slags informasjon som skal beskrives av teknisk bygningsinformasjon, elkraftinstallasjoner, VVS-installasjoner og så videre. Det er skilt mellom bygninger og boligbygninger. Det er også mange tillegg som gir eksempler på hvordan FDVU-dokumentasjon kan beskrives.

God FDVU-dokumentasjon har stor bruksnytte og gir besparelser

Et bygg har lang levetid og et stort antall leverandører og myndighetsorganer vil etterspørre informasjon. Med god dokumentasjon vil de som administrerer bygningen spare tid på å finne nødvendig informasjon, bruke garantier og serviceavtaler effektivt, og utføre vedlikehold før produkter og installasjoner blir ødelagt.

Relevante standarder

Se alle produkter