Facility Management med NS-EN 15221-serien

Fasilitetsstyring, eller Facility Management (FM) på engelsk, omfatter ledelse og utvikling av de tjenester som støtter en virksomhet i å utføre sin primæroppgave. Få full oversikt over fasilitetsstyring med vår standardsamling med hele NS-EN 15221-serien.

Resepsjonsområde i bygning
Foto: Standard Norge

NS-EN 15221-serien bidrar til:

 • å profesjonalisere og utvikle bransjen
 • tydelig kommunikasjon
 • klargjøring mellom oppdragsgiver og tjenesteleverandører
 • å redusere kostnadene for FM
 • bedre bærekraft av FM og tilknyttede tjenester, blant annet ved bruk av livssyklusanalyser

“The Magnificent seven”

NS-EN 15221 for fasilitetsstyring er en gavepakke til alle innenfor eiendomsforvaltning. Dette er en serie på syv standarder som inngår i standardsamlingen Fasilitetsstyring (FM):

 • NS-EN 15221-1 Del 1: Termer og definisjoner
  - Tilbaketrukket og erstattet av NS-EN ISO 41011
 • NS-EN 15221-2 Del 2: Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring
  - Tilbaketrukket og erstattet av NS-EN ISO 41012
 • NS-EN 15221-3 Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-4 Del 4: Rammeverk, klassifisering og strukturer i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-5 Del 5: Veiledning i fasilitetsstyringsprosesser
 • NS-EN 15221-6 Del 6: Måling av arealer og volumer i fasilitetsstyring
 • NS-EN 15221-7 Del 7: Veiledning om benchmarking av ytelser

Norske eksperter har deltatt aktivt i utviklingen av standardene, som beskriver beste praksis på området.

Hvem er standardene for?

Standardene er et verktøy for bestillere og leverandører av FM-tjenester, eiendomsforvaltere, byggeiere i privat og offentlig sektor, rådgivere i eiendomsledelse, de som arbeider med organisasjonsutvikling og kompetanseoppbygging innenfor eiendomsforvaltning, og organisering og drift av støttetjenester til bedrifters kjernevirksomhet.

NS-EN ISO 41001 er "Den nye læreboka for FM"

NS-EN ISO 41001 som først kom ut i 2018 handler om å definere omfanget av ansvarsområdet og bygge en ledelsesstruktur for det avhengig av organisasjonens behov. Den definerer kriterier som et FM-team kan måles opp mot for å tilfredsstille behovene til den organisasjonen som de har ansvar for å betjene, og gir veiledning til hvordan kriteriene kan oppnås.

Relevante standarder

Se alle produkter