ISO 41018 Utvikling av en FM-policy

Standarden for fasilitetsstyring (FM), ISO 41001, viser til en FM-policy i sammenheng med et FM-system. ISO 41018 gir et felles grunnlag for å forstå hvilke faktorer organisasjonen bør vurdere når man utvikler en FM-policy.

Standardens fulle navn er NS-EN ISO 41018 Fasilitetsstyring (FM) – Utvikling av en FM-policy. Standarden anbefaler en metodikk for å hjelpe organisasjonen med å bestemme den mest hensiktsmessige tilnærmingen til utviklingen av en FM-policy som grunnlag for implementering av operative FM-krav for å støtte etterspørselsorganisasjonens kjernevirksomhet, først og fremst dens forretningsaktiviteter.

ISO 41018 gir veiledning om utvikling av en policy for fasilitetsstyring når organisasjonen:

 • Har til hensikt å etablere et rammeverk for å sette FM-mål og effektiv styring av risiko
 • Har til hensikt å oppnå samsvar mellom FM-strategien og operative FM-krav
 • Ønsker å forbedre nytten og fordelene fra FM-systemet
 • Har som mål å møte behovene til interesserte parter og gjeldende FM-krav konsekvent
 • Har som mål å være bærekraftig

Fordeler med å utvikle en FM-policy

ISO 41018 legger vekt på beslutninger, aktiviteter, informasjon, data og interessenter som må koordineres til en håndterbar prosess for utvikling av en FM-policy og stadiene i den. Dette inkluderer definering av rammeverket, utarbeidelse, implementering, gjennomgang og revisjon av FM-policy.

Fordelene med å utvikle en FM-policy inkluderer:

 • et rammeverk for å sette FM-mål;
 • støtte for håndtering av risiko;
 • en forpliktelse til kontinuerlig forbedring av FM-systemet;
 • lederskap og engasjement fra toppledelsen eller en agent fra etterspørselsorganisasjonen til driften av FM-systemet;
 • redusert sannsynlighet for en frakobling mellom FM-strategien og operative FM-krav;
 • forbedret effektivitet i tilbudet av FM generelt og i leveringen av anleggstjenester spesielt;
 • en forpliktelse til å beskytte mennesker, eiendom og miljø;
  styrking av relaterte retningslinjer for etterspørselsorganisasjonen.

Metodikken er ment å være skalerbar, noe som betyr at standardens bestemmelser gjelder for enhver organisasjon i større eller mindre grad. Organisasjonen kan bestemme hvilke av bestemmelsene som helt eller delvis skal gjelde for utviklingen av FM-politikken.

NS-EN ISO 41018

Se alle produkter