Åpent kontorlandskap

Fasilitetsstyring (FM)

Fasilitetsstyring (FM) har som mål å bidra til økt trivsel og produktivitet i virksomheten gjennom å koordinere og tilpasse tjenestebehovet ut fra strategien og målene som virksomheten har.

Standardene for fasilitetsstyring er nyttige for eiendomsforvaltere, virksomheter som kjøper tjenester til bygg, og leverandører av FM-tjenester. De brukes også av rådgivere og i undervisning i eiendomsforvaltning.

Standardene hjelper virksomheter med å:

  • forbedre kvaliteten av FM-tjenestene
  • forbedre produktivitet, effektiv drift og økt inntjening
  • utvikle motiverende arbeidsmiljø som gir økt trivsel
  • jobbe systematisk for å nå mål i strategien
  • skape en bærekraftig og mer effektiv bruk av ressursene
  • forbedre bedriftens omdømme

FM-familien består av to standard-serier og en standard for arbeidsplassutforming.

NS-EN ISO 41000-serien

Serien består av fem standarder, men flere er under utvikling. I tillegg ledelsesstandarden NS-EN ISO 41001, også kalt «læreboka i FM», finnes det egne standarder for terminologi (41011), strategiske ressursvalg og utarbeidelse avtaler (41012), utvikling av en FM-strategi (41014) og nøkkelfaktorer (41013)

NS-EN 15221-serien

Serien består av fem standarder for måling av kvalitet (-3), taksonomi/klassifisering (-4), prosesser (-5), måling av areal og volum (-6) og benchmarking (-7)

NS 6422

Standarden NS 64 22 Arbeidsplasser - Prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser er utviklet i Norge. Dokumentet  gir veiledning om en prosess for utvikling av kontorarbeidsplasser, og krav til aktiviteter og leveranser.

Standarder for spesifikke tjenester

I tillegg er det utarbeidet egne standarder for spesifikke tjenester som renhold, energi, skjøtsel av grøntanlegg, vakt og sikkerhet, byggdriftstjenester og vedlikehold av heis.

Disse standardene kan inndeles i fire grupper:

  • Anskaffelser
  • Kontrakter
  • Tjenestenivå/ytelse/SLA
  • Måling av resultat/ytelse (PI, Performance Indicator og KPI, Key Performance indicator)

Mer om standarder for ulike FM-tjenester

Kontaktpersoner

Merete Holmen Murvold
Prosjektleder
920 55 485 / mmu@standard.no

 

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

Fasilitetsstyring (FM)

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 575,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM). Denne elektroniske standardsamlingen inneholder følgende standarder: NS-EN ISO 41001, NS-EN ISO 41011, NS-EN ISO 41012, SN-ISO/TR 41013, NS-EN ISO 41014, NS-EN 15221-3, NS-EN 15221-4, NS-EN 15221-5, NS-EN 15221-6, NS-EN 15221-7, NS 6422.

SpråkEngelsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 898,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM) - Del 3: Veiledning om kvalitet i fasilitetsstyring

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM) - Ledelsessystemer - Krav og brukerveiledning (ISO 41001:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 898,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM) - Terminologi (ISO 41011:2017)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Fasilitetsstyring (FM) - Veiledning om strategiske ressursvalg (sourcing) og utarbeidelse av avtaler (ISO 41012:2017)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 345,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 2: Sertifisering av organisasjoner og personer som anvender NS-INSTA 800-1 - Krav til samsvarsvurdering og etterlevelse

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 775,00 (eks. mva)

Krav og anbefalinger for anskaffelse av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2011-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Retningslinjer for anvendelse av NS-ISO 55001

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 852,00 (eks. mva)

Forvaltning av anlegg og verdier - Oversikt, prinsipper og terminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 510,00 (eks. mva)

Forvaltning av anlegg og verdier - Styringssystemer - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-03-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

SN/TS 3456:2018

Standard

NOK 1 235,00 (eks. mva)

Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger (FDVU-dokumentasjon)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-12-06)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 13306:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Vedlikehold - Vedlikeholdsterminologi

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang