Representantskapet

Etter årsmøtet i 2023 består ledelsen av representantskapet og valgkomiteen i Standard Norge av følgende personer:

Representantskapet

Ordfører

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO

Varaordfører

Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen

Valgkomiteen

Leder

Ingebjørg Harto, direktør, NHO

Øvrige medlemmer

Marit Brandtsegg, Statens Vegvesen
Per-Arne Røstadsand, Equinor