Standard Norges styre

Etter årsmøtet i 2023 består styret i Standard Norge av følgende personer:

Styreleder
Jon Sandnes
Spesialrådgiver, NHO

Nestleder
Gro Brathovde
Distriktsleder, Veidekke

Styremedlemmer
Knut Thorvaldsen
Viseadministrerende direktør, Offshore Norge

Marit Endresen
Avdelingsdirektør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Trine Gamst
Avdelingsdirektør, Forbrukerrådet

Karita Bekkemellem
Administrerende direktør, NHO GENEO

Anne-Beth Skrede
Spesialrådgiver i LO

Javad Sunde Fahadi
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Marthe F. Hagberg
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)