Standard Norges styre

Etter årsmøtet i 2024 består styret i Standard Norge av følgende personer:

Styreleder
Jon Sandnes
Spesialrådgiver, NHO

Nestleder
Trine Gamst
Avdelingsdirektør, Forbrukerrådet

Styremedlemmer
Karita Bekkemellem
Administrerende direktør, NHO GENEO

Anne-Beth Skrede
Spesialrådgiver, LO

Håvard Stensrud
Vice President, Equinor

Jo Mortensen
Konserndirektør for innovasjon og digitalisering, Skanska

Nils Røkke
Konserndirektør for bærekraft, SINTEF

Javad Sunde Fahadi
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)

Sandra Schultz Karlsen
Prosjektleder, Standard Norge (ansattes repr.)