Internasjonale verv

Standard Norges medlemskap i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske CEN medfører både muligheter og forpliktelser. Eksempler på det er at vi må ta på oss å lede internasjonale standardiseringskomiteer og verv i de styrende organene i disse organisasjonene. Noen av disse oppgavene er faste og varer over tid, mens andre er valgbare og av tidsbegrenset varighet.

For tiden har Standard Norge følgende verv i ISO og CEN

Generalforsamlingen (General Assembly)

Den arrangeres en gang per år både i ISO og CEN. Hvert medlemsland er forventet (eller har mulighet til) å stille med minst en delegat på årsmøtet. På den årlige generalforsamlingen i både ISO og CEN deltar adm. direktør Jacob Mehus. I tillegg vil, på de fleste møtene, andre norske representanter enten fra administrasjonen og/eller styret i Standard Norge delta.

Styre (ISO Council og CEN Administrative Board)

Både ISO og CEN ledes av et styre. I begge organisasjonene er det å være representert i styret en valgbar posisjon som går på omgang blant medlemmene. I ISO har de seks størst medlemslandene Frankrike, Japan, Kina, Storbritannia, Tyskland og USA derimot fast plass. De øvrige plassene velges blant medlemslandene.

I ISO Council er Norge for tiden ikke representert.

I CENs styre er adm. direktør Jacob Mehus valgt fram til utgangen av 2021. Han er også valgt som Vice-President Finance i samme periode.

Teknisk styre (ISO/TMB eller CEN/BT)

De tekniske styrene, ISO Technical Management Board (TMB) og CEN Technical Board (BT), har ansvaret for den daglige ledelsen av de tekniske komiteene i dine respektive organisasjoner. Styrene skal godkjenne etablering og oppløsning av tekniske komiteer, og revisjoner av direktivene for arbeidet med de tekniske komiteene. De skal behandle alle saker av planlegging, koordinering og oppfølging av de teknisk komiteene.

I ISO er dette et valgt verv, og Merete H. Murvold er valgt inn for Standard Norge i perioden 2021-2025 (som er andre periode etter 2018-2020).

I CEN har hvert av de 34 medlemslandene en representant i CEN/BT. Norges representant er Marianne Werner.