Standard Norges policy for samfunnsansvar

Standard Norge skal opptre samfunnsansvarlig i tråd med den internasjonale standarden for samfunnsansvar, ISO 26000.

Vi skal bidra til bærekraftig utvikling og balansere økonomiske, miljømessige og sosiale vurderinger i beslutningene våre.

Organisasjonen skal ha en åpen og etisk atferd i samsvar med gjeldende lover og internasjonale atferdsnormer.

Vi skal synliggjøre samfunnsansvaret vårt og sørge for at samfunnsansvaret er integrert i hele organisasjonen og i standardiseringskomiteene våre.