Standard Norges miljøpolicy

Standard Norge skal ha en bevisst holdning til miljøstyring og påvirke hele organisasjonen til å vektlegge miljøhensyn gjennom den daglige drift og anskaffelse av varer og tjenester.

Standard Norge skal

  • sørge for at organisasjonen drives i samsvar med nye lovbestemte krav
  • gjennom informasjon, holdningsskapende arbeid og inkludering bidra til å styrke miljøbevisstheten blant de ansatte
  • arbeide forebyggende og aktivt følge utviklingen innen miljøområdet
  • ta hensyn til ytre miljø ved daglig drift og ved anskaffelse av varer og tjenester
  • i den grad det er økonomisk forsvarlig, prioritere miljømerkede eller miljøtilpassede produkter ved innkjøp
  • ha et bevisst miljøsamarbeid med sine leverandører og samarbeidspartnere