Standard Norge 100 år

11. oktober 1923 ble Norges Industriforbunds Standardiseringskomité konstituert. Komiteen regnes som starten på det som i dag er Standard Norge.

Akers mekaniske verksted 1920
Foto: Oslo museum

Standarder finnes overalt rundt deg uten at du tenker på det, eller trenger å tenke på det. Standard Norge tenker på det for deg, hver dag. I prinsippet kan nesten alt standardiseres. Det har historien vist.

Standardisering er ikke nytt. Se bare på vikingskipene, stav­kirkene og våre brosteinlagte gater. Klart de standardiserte i gamle dager også.

Organisert standardisering er derimot av nyere dato, men heller ikke det er helt nytt. I år markerer Standard Norge 100-års­jubileum. Det er 100 år siden Norges Industriforbunds Standardiseringskomité ble konstituert. Jubileet feires 31. august med nasjonale og internasjonale gjester i Oslo rådhus.

Når vi nå ser tilbake på de 100 årene som er gått, gjør vi oss samtidig klare for de neste 100. Historien har lært oss at stan­dardisering setter tydelige spor. Det skal vi fortsette med.