Samarbeidsavtaler

Standard Norge har samarbeidsavtaler med strategiske partnere. Avtalene skal gjøre det lettere for våre partnere å koordinere og prioritere sine aktiviteter innenfor standardiseringen og ha en strategisk tilnærming til området. For Standard Norge er det verdifullt å få innsikt i større kunders behov og interesser når det gjelder standardisering.

Gjennom samarbeidsavtalene vil våre samarbeidspartnere bli orientert om nye og pågående standardiseringsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Det dreier seg om prosjekter spesielt knyttet til deres strategiske satsingsområder. Standard Norge og de aktørene vi har samarbeidsavtale med vil ha jevnlig kontakt gjennom kontaktmøter.
 

Medlemskap

Som en del av avtalen blir de vi har samarbeidsavtale med medlem i Standard Norge.

Det å bruke standarder er konfliktforebyggende og bidrar til å forenkle samhandlingen mellom ulike aktører.
 
Standard Norge har valgt å bruke samarbeidsavtaler for å knytte store toneangivende aktører både fra privat og offentlig sektor tettere til oss, og flere avtaler er under planlegging.