Sektorstyrer og fagråd

Sektorstyrer og fagråd er viktige bindeledd mellom Standard Norge og viktige interessenter og brukere av standarder.

Sektorstyre

Et sektorstyre opprettes for å ivareta en spesifikk nærings interesser, og for å bistå Standard Norge i videreutviklingen av et fagområde. Viktige oppgaver for et sektorstyre er å bidra til et brukerstyrt, effektivt standardiseringsarbeid i overensstemmelse med Standard Norges mål, overordnede planer og strategi. Et sektorstyre skal på grunnlag av budsjett og planer, godkjent av Standard Norges styre, prioritere og styre bruk av ressursene til standardiseringsarbeid innenfor sitt område. Et sektorstyre skal ha en balansert sammensetning som gjenspeiler aktørene og deres aktivitetsnivå på det aktuelle standardiseringsområdet. Brukermiljøene nominerer leder, nestleder og medlemmer i sektorstyret. Standard Norges representantskap godkjenner oppnevning og nedleggelse av et sektorstyre.

Fagråd

Oppgavene til et fagråd er å gi råd i forhold til prioriteringer og samordning av synspunkter innenfor sitt fagområde. Et fagråd skal ha en balansert sammensetning og gjenspeile aktørene og deres aktivitetsnivå på det aktuelle standardiseringsområdet. Et fagråd og de oppnevnte medlemmer har ingen fast funksjonstid. Et fagråd kan opprettes av Standard Norges administrasjon.

Standard Norge har fire sektorstyrer og ett fagråd: