Bærekraftige bygg og anlegg

Byggenæringen står for en stor del av verdens utslipp og energi- og ressursbruk. Tiltak som gjøres i denne næringen har derfor svært stor betydning for miljøet. Det finnes en rekke standarder som gir grunnlag for å kunne vurdere en bygnings bærekraftighet, både nye og eksisterende bygg, basert på livsløpsvurdering (Life Cycle Assessment/LCA).

Kontobygget til Meteorologisk institutt i Oslo
Foto: Tallhall Arkitekt: Pir II Oslo AS. Foto: Laila Meyrick/Velour.no

Byggevarers miljøprofil

Vurdering av et byggverks miljøprestasjon eller karbonfotavtrykk ved bruk av livsløpsvurderinger tar hensyn til hele verdikjeden til byggverket, fra råvareuttak til konstruksjon, samt drift, vedlikehold, riving, gjenvinning og avfallshåndtering etter endt bruk. For å dokumentere miljøprofilen til byggevarene som inngår i et byggverk, benyttes miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration/EPD).

En EPD er et solid verktøy for å kunne ta miljøriktige valg og de kan være utformet etter én av følgende standarder:

Bygningers påvirkning på det ytre miljø

I begrepet “Bærekraftige byggverk” ligger bygningens påvirkning på det ytre miljø, sosiale og samfunnsmessige hensyn og økonomiske rammer. Det er utviklet et horisontalt rammeverk av standarder for vurdering av de ulike aspektene ved bærekraft for bygg og anlegg.

Noen relevante standarder:

 • NS-EN 15643 Bærekraftige byggverk — Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg definerer prinsipper og krav for vurdering av miljømessige, sosiale og økonomiske ytelser for bygninger og anleggsarbeider med hensyn til deres tekniske egenskaper og funksjonalitet.
 • NS-EN 15978 Bærekraftige byggverk - Vurdering av bygningers miljøprestasjon - Beregningsmetode. Standarden angir en beregningsmetode basert på livsløpsvurdering (LCA) og andre kvantifiserte miljødata for å vurdere bygningers miljøprestasjon.

Relevante fagsider

Relevante komiteer

Kontaktpersoner

 • Marianne Werner

  Marianne Werner

  Prosjektleder 98016785
 • Sofie Ivara Nicolaissen

  Sofie Ivara Nicolaissen

  Leder markedsutvikling, Team byggteknikk og kontrakter 980 94 376
 • Salg / Sales

  Ta kontakt for informasjon om våre produkter og tjenester +47 67 83 87 00

Relevante standarder

Se alle produkter

Kurs i ISO 14001 Miljøledelse

Kurset gir en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av aktivitetene som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til ISO 14001.

Les mer og meld deg på