Bærekraftige byggverk – Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg

NS-EN 15643 gir prinsipper og krav for vurdering av miljøprestasjon, sosial prestasjon og økonomisk prestasjon ved bygg og anlegg, tatt i betraktning deres tekniske egenskaper og funksjonalitet.

Dette rammeverket gjelder for alle typer byggverk, og det er relevant for nye byggverk gjennom hele livsløpet, og av eksisterende anlegg i løpet av deres resterende levetid.

Standarden vil være et verktøy i beslutningsprosessen for de som skal oppføre bygg, for den prosjekterende i valg av løsninger og for vurdering av om eksisterende bygninger skal rives eller rehabiliteres.

Bygninger i et bærekraftsperspektiv

NS-EN 15643 inngår i en serie standarder for vurdering av bygninger i et bærekraftsperspektiv ved hjelp av livsløpsmetodikk.

Ved vurdering av planlagte eller eksisterende bygninger i et bærekraftsperspektiv må byggets påvirkning på miljø, sosiale aspekter (for eksempel tilgjengelighet, tilpasningsevne, vedlikehold, helse m.v.) og økonomi vurderes. De europeiske standardene for bærekraftig byggverk er et rammeverk som beskriver prinsipper, krav og retningslinjer for en slik vurdering, hvor NS-EN 15643 inngår.

I begrepet “Bærekraftige byggverk” ligger bygningens påvirkning på det ytre miljø, sosiale og samfunnsmessige hensyn og økonomiske rammer. Det er utviklet et horisontalt rammeverk av standarder for vurdering av de ulike aspektene ved bærekraft for bygg og anlegg.

Relevante standarder

Se alle produkter