Produktkategoriregler for miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester

NS-ISO 21930 Bærekraftige bygninger og anlegg – Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer og tjenester, som er standardens fulle navn, er ment for både leverandører og andre som bruker informasjon knyttet til byggevarers miljøprestasjoner, inkludert arkitekter, produsenter, sluttbrukere og byggherrer.

Standarden vil bidra til at man kan måle hvor miljøvennlig et bygg eller anlegg er.

Vurdering av et byggverks miljøprestasjon eller karbonfotavtrykk ved bruk av livsløpsvurderinger benyttes i økende grad. Her tas det hensyn til hele verdikjeden til byggverket, fra råvareuttak til konstruksjon, samt drift, vedlikehold, riving, gjenvinning og avfallshåndtering etter endt bruk. For å dokumentere miljøprofilen til byggevarene som inngår i byggverket, benyttes miljødeklarasjoner (Environmental Product Declaration / EPD).

Miljødeklarasjon

EPD fungerer som et «bærekraft-pass» for bygget og danner grunnlaget for utformingen av grønne bygg og anlegg. Det viktigste med dette «passet» er at det gir en uavhengig og transparent analyse som er mulig å reprodusere. Informasjonen er detaljert og pålitelig.

En EPD som er utviklet i samsvar med NS-ISO 21930 er et verktøy for å skape grønne bygg og som vurderer alle materialer og produkter på like vilkår gjennom en åpen, upartisk og kunnskapsbasert evalueringsprosess. Standarden vil bidra til konsistens og likhet i utarbeidelse av miljødeklarasjoner for byggevarer og tjenester (dvs. de fleste byggevarer, gulv og vinduer etc.) over hele verden.

Fordeler ved å vurdere et byggs bærekraft med NS-ISO 21930

  • Sammenligning: Den sikrer sammenlignbar miljøinformasjon uten tekniske barrierer for handel
  • Effektivitet: Den reduserer det miljømessige fotavtrykket gjennom en bedre forståelse av de største konsekvensene av kjeden av prosesser involvert i produksjonen.
  • Pålitelighet: Den gir troverdighet og tillit. Forbrukerne kan stole på og bruke informasjonen når de velger byggevarer.

Relevante standarder

Se alle produkter