Bærekraftige lokalsamfunn

Ved bærekraftig by- og kommuneutvikling må offentlige og private aktører trekke sammen – til beste for folk og miljø. Standarder er viktige redskap på veien mot en innbyggervennlig og grønn framtid.

Bysykler ved Papirbredden, Drammen Kunnskapspark
Foto: Standard Norge

Relevante fagsider:

Utfordringene som byene og kommunene står overfor er komplekse og tverrsektorielle. Ved bruk av standarder basert på internasjonal konsensus kan vi skape bærekraftige byer og lokalsamfunn og bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Hvordan planlegge og utvikle bærekraftige byer og lokalsamfunn?

Standardene i ISO 37100-serien for bærekraftige byer og lokalsamfunn dekker alt en by trenger for å bli bærekraftig, slik som ansvarlig bruk av ressurser, miljøforvaltning, helse, innbyggernes trivsel og velvære, infrastruktur, sikkerhet og matsikkerhet. Standardene er rettet mot alle interessenter som er involvert i arbeidet med å opprettholde en smart by, herunder byens ledere, planleggere, politikere og innbyggere. Standardene gir både overordnede rammer som ledere og planleggere kan bruke for å definere sine mål og prioriteringer og spesifikke retningslinjer.

Hovedstandarden i serien, ISO 37101, ble introdusert i 2016 og fastsetter generelle prinsipper for hva et lokalsamfunn kan ønske å oppnå med en strategi for bærekraftig utvikling – som for eksempel ansvarlig bruk av ressurser, bevaring av miljøet og økt trivsel og velvære for innbyggerne. Den lister opp seks formål for byer som kan anvendes globalt: generell attraktivitet; bevaring og forbedring av miljøet; resiliens; ansvarlig ressursbruk; sosial kohesjon; innbyggernes trivsel og velvære.

Les mer om ISO 37101 Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

Internasjonalt arbeid

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn bidrar i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 268 Sustainable development in communities. SN/K 548 følger også det europeiske arbeidet i CEN-CENELEC-ETSI Coordination Group on Smart and Sustainable Cities and Communities (SSCC-CG). Denne gruppen utvikler ikke standarder, men kartlegger behov for standarder og identifiseres tema som er særlig relevante for Europa.

ISO 37100-serien

Se alle produkter

Flere standarder i ISO 37100-serien

Se alle produkter