Courses

Kurs i NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø (2 dager)

Få en innføring i kravene i NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø slik at du kan etablere, implementere og vedlikeholde et miljøstyringssystem i egen bedrift eller organisasjon.

Oslo
Oslo-området. Nøyaktig plassering kommer Oslo
Foredragsholder er Magnus Robbestad
10 500,-

NS-EN ISO 14001 spesifiserer krav til et ledelsessystem for miljø for å gjøre det mulig for en organisasjon å formulere en politikk og mål som tar hensyn til lovbestemte krav og informasjon om betydelige miljøaspekter. Kurset gir en innføring i hovedelementene i standarden, samt praktisk utøvelse av de aktiviteter som forventes av et ledelsessystem for miljø i henhold til standarden, som f.eks.:

  • Oppbygging av et ledelsessystem for miljø
  • Vedlikehold av et ledelsessystem for miljø
  • Prosedyrer for miljøstyring
  • Miljøkartlegging
  • Risikobasert tilnærming av ledelsessystemer for miljø
  • Miljømål og miljøforbedringsprogrammer
  • Internrevisjon
  • Avviksbehandling
  • System for etterlevelse av lover og krav
  • Sertifisering av ledelsessystemer for miljø

Mål for kurset

Etter kurset skal du inneha kunnskap om hva et ledelsessystem for miljø etter NS-EN ISO 14001 innebærer slik at du kan iverksette, holde vedlike og forbedre et system i egen bedrift eller organisasjon.

Målgruppe

Kurset er for deg som har en utøvende rolle innenfor ledelse, drift eller oppgaver som er relatert til et ledelsessystem for miljø og andre ledelsessystemer. Kurset er også en naturlig start for bedrifter som ønsker sertifisering etter NS-EN ISO 14001.

Behov for forkunnskap

For at kursdeltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, er det viktig å inneha noe forkunnskap om NS-EN ISO 14001. Vi tilbyr i samarbeid med Veritech et forkurs som e-læring i NS-EN ISO 14001 vi anbefaler at deltakerne gjennomfører før kurset. E-læringskurset gir en grunnleggende kompetanse om standarden. Forkurset inngår ikke i den ordinære kursavgiften og har egen påmelding utenom hovedkurset.

Mer informasjon om og påmelding til e-læringskurset

Foreleser

Magnus Robbestad har 25 års kompetanse innen kvalitetssikring og HMS fra industri, offentlig virksomhet, petrokjemi- og offshorevirksomhet. Han har lang erfaring som revisor for norske og internasjonale sertifiseringsorganer for akkreditert sertifisering i NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001 og SN-BS OHSAS 18001. Han deltar aktivt i standardiseringsarbeid i Standard Norge som leder for den norske ISO 9001-komiteen, og som deltaker i komiteen for ISO 19011 og ISO 45001.
Magnus har bistått et hundretalls bedrifter med kurs og rådgiving for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 14001, SN-BS OHSAS 18001, NS-ISO 45001 og EQUASS.

Han har mange års erfaring som kursholder for Standard Norge, og er ansvarlig for kurs i sertifisering av revisjonspersonell. Magnus er sertifisert EOQ-revisjonsleder.

Om kursavgift og avmelding

Kursavgiften inkluderer vannmerket standard og kurshefte. Ved fysisk kurs inkluderes også lunsj, kaffe og te.

Medlemmer av Standard Norge får 15 % rabatt på dette kurset. Ta kontakt med salg@standard.no for å få oppgitt rabattkode (medlemskap er ikke det samme som å ha abonnement).

Betingelser ved kursavmelding

Bedriftstilpasset kurs i NS-EN ISO 14001?

Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Trenger du rådgiving i bruk og implementering av standarder?

Vi hjelper deg å forbedre din kvalitet og konkurranseevne.

Les mer om vår rådgivingstjeneste